Certifieringar

Våra certifieringar

 

KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.
REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.
Svensk Glasåtervinning När du lämnar ditt glas på en av landets 7000 insamlingsplatser tar du aktivt ställning för miljön.
IP Livsmedelsförädling, Certifikatet, Certifikatet omfattar grossistverksamhet samt import.
Italienska Handelskammaren i Sverige. Din självklara samarbetspartner för affärer med Italien.
IP Livsmedel
Kiwa
Kiwa 2018-2019